Мотивират малцинствата да учат с нов проект

Мотивират малцинствата да учат с нов проект

Община Бяла Слатина спечели нов проект по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.
„Основна цел на проекта е подобряване на условията и повишаване на мотивацията на децата от ромски произход за активно участие в образователния процес и превенция на отпадането им от образователната система”, поясниха от администрацията.
Средствата, които ще получи местната управа, са над 197 000 лв. Парите ще бъдат вложени в допълнителни дейности за децата от целевите групи.
Проектът ще бъде реализиран в партньорство със Сдружение „Първи юни" и четири детски градини, намиращи се на територията на община Бяла Слатина.

 
2016-06-07 11:26:05