Учител е призвание и мисия за цял живот

Учител е призвание и мисия за цял живот

Юлиана Михайлова - директор на ОУ “Св. св. Кирил и Методий” - Краводер


Г-жо Михайлова, в какво състояние е материалната база на вашето училище?

С гордост мога да заявя, че нашето училище разполага със съвременна и модерна материална база. През последните 2 години училищната сграда бе модернизирана по НП” Оптимизация на училищната мрежа” - изцяло подменена дограма, изграждане на парна инсталация, ремонт на всички класни стаи и модерно и съвременно обзавеждане. Но не спряхме до тук. През изминалата учебна година кандидатствахме и бяхме одобрени по национална програма на МОН за модернизация на МТБ - подменихме подови настилки в класни стаи и учебни работилници. Пак по програма на МОН изградихме модерен компютърен кабинет на стойност 10 000 лв. Последната ни придобивка е монтирането на видеонаблюдение в цялата сграда и училищния двор.

Община Криводол направи външно боядисване на фасадата на училищната сграда. Затова твърдя, че ОУ”Св. св. Кирил и Методий”, с. Краводер е едно съвременно и модерно училище.

Но имаме и една болка, която искам да споделя - липсва ни истински физкултурен салон. По тази тема имаме уверението на кмета на Община Криводол, че с тяхна помощ нашите ученици ще могат да провеждат часовете си по физическо възпитание в модерна и функционална сграда, която ще може да се ползва и от жителите на селото.

Колко ученици се обучават при вас и какъв е съставът на педагогическия колектив?

Към момента в дневна форма при нас се обучават 122 ученици, разпределени в 8 класа. Въведена е целодневна организация на образователния процес. Децата са разпределени в 4-ри ПИГ.

Вече 6 години нашето училище реализира и прием след 7 -ми клас за обучение по специалност “Производство на тапицирани изделия” с двегодишен срок на обучение. След завършване децата получават Свидетелство за професионална квалификация - I-ва степен и могат да продължат образованието си в ПГ и СОУ-та.

Педагогическият екип е от 16 висококвалифицирани специалисти. Всички преподават по специалността си. Имаме педагози с II, IV, V ПКС, с допълнителни квалификации.

Радостно е, че имаме сравнително млад учителски персонал. Средната възраст е 43 години.

Кои са основните предизвикателства пред средищно училище като вашето?

Най-голям проблем беше отпадането на учениците от училище. С гордост мога да кажа, че благодарение на учителите и институциите вече 3-та година нямаме отпаднали ученици. Обхванати са всички, подлежащи на задължително обучение. Сред родителите се наблюдава интерес и самите те да продължат своето образование. Имаме родители в самостоятелна форма, които са в един клас със своите деца.

Естествено, имаме и проблеми. Те са главно с броя на безпричинните отсъствия. Полагаме усилия и мисля, че успяваме да ги намалим. Не липсват и случаи на агресия, главно словесна. Стремим се да тушираме конфликтите още в зародиш.

Като средищно училище с голям брой пътуващи ученици се нуждаем и от по-голям училищен автобус.

По какви проекти работите?

Нашето училище вече 6 години е част от голямото семейство на ЦМЕДТ “Амалипе”. Последният проект “Всеки ученик ще бъде отличник” предстои да финализираме на 1 юни заедно с нашите партньори от училищата в Девене, Борован и Малорад.

Работим по всички национални програми на МОН, подходящи за нас: “Квалификация на педагогическите специалисти”, “На училище без отсъствия” по мярка “Без отсъствие”.

През месец април получихме и одобрение по проект на ПУДООС “Аз уча сред природата - зелена класна стая” на стойност 5000 лв. Предстои ни да изградим подходящи условия за образователен процес сред природата. По този начин ще облагородим и просторния училищен двор, ще формираме у децата отговорност към опазването на природата. Образователният кът ще е подходящ за провеждане на часове по природни науки и изобразително изкуство.

Как си партнирате с общината и кметство Краводер?

Изключително ползотворно и с двете институции. За моя радост на проблемите ни винаги се е откликвало своевременно. Кметовете от селата винаги се отзовават, помагат в организирането на родителски срещи по места, помагат в работата с родители. Кметът на Община Криводол Петър Данчев лично ни е съдействал при решаване на проблемите с някои ученици. С кмета на с. Краводер Илия Перчинков също работим непрекъснато - той ни оказва съдействие при възникнали затруднения. Сега разчитаме на помощта на кметството и за реализация на проекта на ПУДООС.

Какво ще пожелаете на колегите си по случай 24 май?

В навечерието на най - прекрасния български празник им желая да бъдат здрави, все така отговорни и креативни и въпреки трудностите в нашата професия да не угасва у тях пламъка на просветителския дух,защото да си учител е призвание, мисия за цял живот!
2016-05-24 10:42:41