Поздравление

Поздравление

ДО УЧИТЕЛИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ, ПРИЯТЕЛИТЕ НА СОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ГР. КОЗЛОДУЙ

 


УВАЖАЕМИ СЪМИШЛЕНИЦИ,

Пожелавам на всички, за които училището е важно, да са здрави и да вярват в децата на България.

Заедно можем да отстояваме ценностите си, да създадем примери и образци, които да съхранят у учениците вълнението от миналото, да вдъхновят любовта им към българския език, да ги накарат да обичат България, "не защото е богата, а защото е тяхна Родина".

Честит празник!

 


С уважение,

Мария Костова

директор на СОУ "Св. св. Кирил и Методий"

гр. Козлодуй
2016-05-23 13:08:07