Промяната може да дойде само от нас самите

Промяната може да дойде само от нас самите

Генади Събков - кмет на Община Мездра

 


Г-н Събков, в какво финансово състояние приехте община Мездра при встъпването си в длъжност ?

За съжаление финансовото състояние на общината в края на миналата година будеше тревога. Общите задължения бяха към 8.5 млн.лв. - към банки, към фонд ФЛАГ, на изпълнители на различни обществени поръчки и дейности. Трябваше бързо да преодолеем този финансов колапс. Благодарение на безлихвения кредит от Министерството на финансите в размер на 1 679 000 лв. успяхме да стабилизираме финансовото си състояние. Предприехме рязък курс към икономии. Прекратихме нецелесъобразни договори за охрана, медии и др. Ограничихме с лимити разходи за ток, вода, телефони. Всички тези мерки ни осигуряват икономии от 10 000 лв. месечно.

Мездра участва в проект за енергийна ефективност, който ви дава възможност за саниране на обществени и жилищни сгради за около 7 млн.лв. Как върви неговото изпълнение?

Въпреки кратките срокове, успяхме да подготвим нужната документация и да започнем успешно дейностите по проект за “Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” по оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г. Средствата, които можем да усвоим са 7 869 628.19 лв., които са сравними с бюджета на общината ни за година. Затова вложихме много енергия и усилия да изготвим нужната сложна документация. До 31 май предстои да подадем заявка за още 50 % от тази сума. Голямата ми мечта е да придобием Дома на железничаря и да го  санираме. Така най-накрая нашият град ще има подобаващ на богатите му традиции културен център.

Другите обществени сгради, които сме включили по проекта, са тези на Полицията, Пожарната, бившата сграда на АПК. Разбира се- специално за сградата на общината се предвидени 1 224 664 лв. Около 1.6 млн. лв. са предназначени за многофамилни жилищни сгради. Нашите съграждани се мобилизираха и създадоха над 100 сдружения- потенциални бенефициенти. До момента са подадени документи за 11 многофамилни сгради. Поради големия интерес на нашите съграждани и заради неусвояване на част от средствата, предвидени за други общини, ще се опитаме да привлечем още пари за жилищни сгради. Реализацията на този проект ще промени облика на града ни, защото санираните сгради ще изглеждат като построени през 21 век и ще имат нова функционалност.

Колко блока ще санирате по националната програма за енергийна ефективност?

Седем блока са с напълно готова документация, като най-напред ще започнат те в блока на ул. “Сердика” №2.

Какво се случва със прословутата Спортна зала в Мездра?

Възложили сме на специалисти пълен преглед на това, което е строено и анализ на необходимите средства за довършването. Погребани са над 2 милиона лева от 1 етап. След това проектът е преработен, което означава, че са вложени нови средства. Това ще рече, че първият етап е компрометиран. Предстои надзорната фирма да каже до колко е надежден новият проект и ако е, да търсим средства за довършването на обекта.

Докъде стигна изпълнението на дейностите по възстановяване от наводнения?

Община Мездра получи от фонд “Солидарност” на ЕС 88 296.89 лв. за възстановяване на подпорни стени. Вече са готови тези северно при блок “Балкан” и при ст. Локомотив в Мездра. Пред приключване са и тези в Оселна и на р. Моравешка. Изпълнител на дейностите е мездренската фирма “Инертстрой Калето” АД.

За трети път предстои изданието на фестивала “Фри Фест- Магията на Мездра”. Готови ли сте за него?

Фестивалът ще се състои от 3 до 6 май и отново ще донесе радост на участниците и публиката. Не мога да скрия обаче разочарованието си от хората, които са сключвали договорите с изпълнителите на дейностите и са похарчили всички европейски средства, без да гарантират устойчивост и да може да се обезпечи и третото издание на фестивала. Особено неадекватно е поведението на партньора ни- читалище “Просвета”- Мездра, които са били много активни, когато е имало пари за фестивала и които не участват в неговата организация сега, когато трябва да дадат нещо от себе си. Фестивалът ще го има благодарение на отзивчивостта на участниците от предишни години и на ентусиазирания екип от нашата администрация.

Мездра е единствената община в областта със спечелен проект за МИГ. Как вървят дейностите по този проект?

Целта на този проект е местната общност да изготви сама стратегия за развитието на общината. В момента вървят поредица от обучения. Идеята е гражданите, фирмите, неправителствените организации, да могат сами да изготвят и реализират проекти. По този начин те ще вземат бъдещето в своите ръце и няма да се сърдят, че някои нещо не им е направил. Да, те ще имат безрезервна подкрепа от общината, но всичко ще зависи от тях и такава е идеята на европейския механизъм ЛИДЕР.

Какво ще пожелаете на жителите на града по повод Деня на Мездра?

Искам да повярват, че промяната е в нас и ще дойде от самите нас. Не държавата, не общините, не политиците имат магическа сила да променят нещата. Ако ние сме по-активни, по-коректни, по-трудолюбиви, по-добри и повярваме, че нашето оправяне е в нашите ръце, тогава нещата ще започнат да се случват. Да, трябва да бъдем взискателни към институциите, но и към себе си. И да не забравяме, че когато даваме, ставаме по-богати и по-щастливи с това, което сме дали на другите.

 

Интервю на Иво Йорданов


1
2


2016-05-06 10:05:24