Кметът на с. Попица е избран законно

Кметът на с. Попица е избран законно

ВАС остави в сила решение на Административен съд Враца постановено по дело, образувано във връзка с оспорените изборни резултати от вота за местна власт в белослатинското село Попица.

Със съдебния  си акт местните магистрати  потвърждават решението на ОИК – Бяла Слатина, с което е обявен за избран на втори тур кмет на село Попица.

В хода на касационната проверка, след обстоен анализ на всички факти и обстоятелства, върховните магистрати установили, че наведените в жалбата доводи за неправилност, необоснованост, както и допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила при постановяване на първоинстанционното съдебно решение не се подкрепят от представените и приобщени към делото доказателства.

С оглед установеното от фактическа и правна страна крайният извод на касационната инстанция е, че постановеното от Административен съд Враца решение е правилно, обосновано, съобразено с материалния закон и без процесуални нарушения, поради което го оставя в сила.

Решението на Върховният административен съд е окончателно.


Коментари2016-04-19 09:34:16