Продължават инвестициите в белослатинската болница

Продължават инвестициите в белослатинската болница

Николай Димов - прокурист на МБАЛ-Бяла Слатина


"В навечерието на 7 април искам да благодаря на целия екип на болницата за всеотдайния труд, безсънните нощи и многото лишения в името на запазване живота и здравето на жителите на общината”, споделя Николай Димов- прокурист на МБАЛ-Бяла Слатина. "Имаме хъс, желание и екип, който ще продължи да развива нашето лечебно заведение, въпреки трудностите”- уверява той.

Инвестициите в подобряване на базата на общинската болница в Бяла Слатина ще продължат и през тази година. Вече са започнали строителните дейности по новото вътрешно стълбище. Те се финансират с общински средства. Очаква се през този месец да бъде сключен договор по проект "Красива България” и да се случат така чаканите вътрешни ремонти. Благодарение на тях ще се обособят санитарни възли в болничните стаи и ще се обновят част от отделенията.

"Въпреки финансовата криза в системата на здравеопазването, с помощта на община Бяла Слатина бяха осигурени средства за модернизация на съществуващия сграден фонд на болницата. Искам да благодаря на кмета инж. Иво Цветков и неговия екип за доверието към нас, за превръщането на общинското здравеопазване във важен приоритет и ежегодното отделяне на средства, въпреки недостига на пари в малките общини. Без тази помощ здравеопазването в общината нямаше да е на това добро ниво, на което е сега”, категоричен е Николай Димов.

"Честит празник, уважаеми колеги. Пожелавам Ви здраве и лично щастие. Сърдечна благодарност на Вас и вашите семейства за търпението и разбирането!”, каза той.
2016-04-07 09:25:18