Благотворителна кампания събира абитуриентски тоалети

Благотворителна кампания събира абитуриентски тоалети

Община Козлодуй стартира благотворителна кампания за събиране на абитуриентски тоалети и обувки за социално слаби младежи.

Желаещите да дарят рокля или костюм могат да го направят в сградата на Общинска администрация, стаята на Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Козлодуй.


Коментари2016-03-18 11:43:47