Нивото на Дунав се следи ежедневно – ситуацията е спокойна

Нивото на Дунав се следи ежедневно – ситуацията е спокойна

726 см. е нивото на река Дунав в козлодуйския участък. Отчетено е покачване с 36 см. от вчерашните данни. От 11 март по разпореждане на Областния управител нивото на реката се следи на три часа от оперативните дежурни на община Козлодуй. За последните десет дни повишението е било в рамките на три метра, сочат данните. Критичната точка за Козлодуй е 800 см – след което се влиза в режим на двучасов преглед.

По данни на Агенция за поддържане на нивото на река Дунав, към 08:00 ч. на 11.03.2016 г. при Ново село нивото е спаднало с -11 см., което ще доведе до леко понижение на нивата в следващите часове.

Следи се през три часа и нивото на река Огоста – на рейката на моста между Гложене и Мизия, нивото днес, 11 март, отчита 200 см. Очаква се леко покачване поради проливните дъждове, но няма опасност от заливане на близките участъци.  

Нивата на двете реки ще се наблюдават в този ред до категоричното спадане на водите им. Община Козлодуй информира непрекъснато ръководството на МВР, Областна администрация Враца и ОУ ПБЗН Враца и опасност от наводнение към настоящия момент няма.


Коментари2016-03-11 15:19:27