Община Козлодуй обявява конкурс за рисунка

Община Козлодуй обявява конкурс за рисунка

Община Козлодуй организира конкурс за изработване на художествен проект на пощенско – филателно издание (пощенска марка) на тема „140 години от стъпването на Ботевата чета на Козлодуйски бряг“.

Целта на конкурса е изработването на художествен проект на пощенско-филателно издание, съдържащо рисунка, на тема: „140 години от стъпването на Ботевата чета на Козлодуйски бряг“, състоящо се от една пощенска марка в две части.

Право на участие имат всички ученици от I до XII клас на територията на Община Козлодуй, като всеки кандидат може да участва само с един проект по темата. Участието е в три възрастови групи: oт I до IV клас; oт V до VIII клас и oт IX до XII клас.

Проектите трябва да са изготвени единствено за целите на този конкурс. Всеки участник в конкурса носи отговорност за авторството и оригиналността на творбата си. Проектите трябва да се представят на хартиен носител във формат А4 и да са съобразени с темата на конкурса. За рисунките могат да се използват материали без ограничение на техния вид и ползвана техника.

Ще бъдат приемани проекти, предадени до 17 часа на 18 март в Информационния център на Община Козлодуй,  ул. „Христо Ботев“ №13. Проектите следва да бъдат представени в запечатан плик с надпис: За конкурса на тема: „140 години от стъпването на Ботевата чета на Козлодуйски бряг“. На гърба на рисунките трябва да има само следните данни на участника: тема на конкурса, име и фамилия, клас, училище и телефонен номер  за връзка. Извън плика никъде другаде не трябва да има данни, които да идентифицират автора на проекта.

Проектите ще бъдат оценявани от комисия назначена със заповед на кмета. Журито няма да оценява проекти, които не отговарят на посочените по-горе условия и изисквания. Работата на журито е поверителна, а решенията му са окончателни.

Победителите в трите възрастови групи в конкурса, ще бъдат обявени на страницата на Община Козлодуй и на информационното табло до 30 март. Три от избраните рисунки ще бъдат лице на три пощенски марки, специално изработени за годишнината.

Победителите в конкурса ще получат грамоти и награди. Участващите рисунки ще бъдат аранжирани на открита изложба на НМП „Радецки“ през майските празници.  

 
2016-03-08 14:23:07