Ремонтирахме читалището в Мизия по проект

Ремонтирахме читалището в Мизия по проект

Мариана Ангелова - секретар на НЧ “Просвета-1915”-Мизия

 


Г-жо Ангелова, каква беше за мизийското читалище 2015 г.?

За НЧ “Просвета-1915”-Мизия изминалата година премина успешно. През пролетта на 2015 г. беше реализиран проект “Повишаване достъпа на населението на гр. Мизия до културни услуги чрез подобряване на сградата на НЧ “Просвета - 1915”. Мерките по ремонта на обекта са на стойност 863 942,17 лв. и включват хидроизолация и топлинно изолиране и възстановяване на покрива на сградата, подмяна на дограмата, топлинно изолиране и боядисване на фасадни стени, полагане на топлинна изолация по таваните в сутеренни помещения.

От построяването му през 1971 г. то е било обект само на частични ремонти, затова реализацията на този проект реши много от наболелите проблеми на сградата. Възстановено беше и ел. захранването и осветлението на големия салон, като средствата са осигурени чрез допълваща субсидия от Министерството на културата.

Едновременно с това танцовите състави към читалището се представиха достойно на различни фолклорни фестивали. Взимали сме участие в Бяла Слатина, Хайредин, Вършец, Селановци и др., както и в празничните концерти в Мизия.

Какво планирате за 2016 г.?

През 2016 г. освен, че ще следим и ще изпълняваме плана на общинската програма, сме замислили навръх 24 май да отбележим тържествено 100-годишнината на читалището. Вековният юбилей на културната институция се падаше през 2015 г., но ремонтните дейности по това време ни възпрепятстваха, затова ще го честваме тази година.

Наближава Денят на самодееца - 1 март. Как ще го отбележите?

Колективът на НЧ “Просвета-1915”-Мизия винаги отбелязва Деня на любителското художествено творчество. Затова, както повелява традицията, и тази година ще честваме този празник. На 1 март членовете на настоятелството, както и всички самодейци към читалището ще се съберем на тържествена среща- коктейл, която обещава много настроение, музика и песни.

Честит празник, самодейци!
2016-03-01 10:26:39