» тази година плановете на читалището са амбициозни

» тази година плановете на читалището са амбициозни

¬алентина ÷екова, секретар на Ќ„ УѕросветаФ - ћездра


√-жо ÷екова, каква беше 2015 г. за читалището в ћездра?

«а Ќ„ Уѕросвета 1925Ф 2015 г. освен успешна беше и динамична. √одина, изпълнена с много и различни участи€ за самодейните колективи. Ќай - значимото събитие бе отбел€зването на 90 години от учред€ването на ”ченолюбиво дружество и читалище УѕросветаФ в ћездра. «а усили€та си читалищната библиотека бе възнаградена с два спечелени проекта: УЅърза помощ за природатаФ към ‘ондаци€ У√лобални библиотеки - Ѕългари€Ф и проект за книги УЅиблиотеките - съвременни центрове за информираност и четенеФ към ћинистерство на културата.

∆енски€т народен хор към читалището направи 70 години от своето основаване и авторитетно присъствие в областта на обработени€ фолклор. ѕрез изминалата година, в своите участи€, колективът спечели златен медал и първо м€сто на Ќационални€ фолклорен фестивал УЎопски нанизФ - гр.  остинброд; 1-во м€сто и златен медал на престижни€ фолклорен фестивал У‘олклорен изворФ - с. ÷аревец, община —вищов.

√рупата за стари градски песни Ућездре€Ф продължава да съхран€ва традициите на старата шлагерна песен и да разнас€ очарованието й в различни участи€. ѕрез 2015 г. групата завоюва сребърен медал и 2-ро м€сто на ≈вропейски€ шампионат по фолклор във ¬елико “ърново и 2-ро м€сто и сребърен медал на —ветовни€ шампионат по фолклор - —лънчев бр€г, Ѕургас и Ќесебър. Ќа фестивала Ућара ¬рачанкаФ групата спечели 1-во м€сто и златен медал - едно заслужено признание за дългогодишната им упорита работа.

ƒетски€т танцов състав УћездренчеФ е най - многобройни€т ни колектив, който включва деца от 6 г. до 14 г., разделени по възрастов принцип в 4 групи. ѕрез изминалата година колективът имаше най - различни из€ви и участи€ в празници от национални€ и местни€ културен календар. “анцови€т състав спечели 3-то м€сто в националното надиграване за деца Уƒай, бабо, огънче!Ф. “радиционни са участи€та им в ћеждународни€ фолклорен фестивал У¬рачанска пролетФ във ¬раца и в Ќационални€ фолклорен събор Уƒе е българскотоФ.

ѕредставителен танцов ансамбъл УћездраФ е колективът, който и през изминалата година донесе много радост на читалището и града със своите успехи. «а трета година танцови€т ансамбъл печели √ол€мата награда на —офи€ в танцовото надиграване. ћного са завоюваните престижни награди от националните фестивали във ¬елико “ърново, ¬идин, ћонтана. ¬ участието си в Ќационални€ фестивал У«латен прахФ - „елопеч ансамбълът спечели 1-во м€сто и златен медал. ћногобройни са наградите и отличи€та от международните турнета на колектива в “урци€, √ърци€ и  ипър. Ќе минава празник в общината без участието на ансамбъл УћездраФ.

2015 г. бе успешна и за ≈кспериментални€ театър, който направи сво€ дебют с постановка по пиесата на —тефан ÷анев - У“айната вечер€ на ƒ€кона ЋевскиФ и поемата У„естен кръстФ на Ѕорис ’ристов.

 акво очаквате от новата 2016 г.?

„италището планира участи€ в различни национални и международни фестивали, разбира се, според финансовите ни възможности. —видетели сме как в последно време проблемите в културата се неглижират, което важи с особена сила за читалищата. ѕоставени сме в ситуаци€ на Увсекидневно оцел€ванеФ. » през 2016 г. ћинистерството на културата при определ€не размера на субсиди€та не е взело под внимание разходи за издръжка и работна заплата на служителите. Ќашите планове са амбициозни, но си даваме сметка, че участи€та ни стават все по - редуцирани и скъпи за бюджета на читалището. ѕредвиждаме концерти и участи€ в страната и чужбина, сред които за √ол€мата танцова награда на град —офи€, във фестивала У¬рачанска пролетФ, както и във фестивали в √ърци€, “урци€ и »тали€.

ѕо традици€ ще вземем участие и в концертите, част от културни€ календар на ќбщина ћездра и областта.

∆енски€т народен хор тази година има две участи€: в „ервен бр€г и в „елопеч. √рупата за стари градски песни Ућездре€Ф ще насочи усили€та си към фестивалите в Ўумен, Ћом, Ѕ€ла —латина и фестивала Ућара ¬рачанкаФ във ¬раца. ƒетски€т танцов състав УћездренчеФ ще участва във фестивалите УЌапеви от —еверозападаФ - ћонтана и Уƒай, бабо, огънче!Ф - с. ћещица, общ. ѕерник.

Ќа 1-ви март отбел€зваме ƒен€ на самодееца, с какво чувство посрещате празника?

«а самодейците този празник е уважение към техните сили, труд и творчески способности. Ќа този празник те берат плодовете на сво€та работа. «атова ƒен€т на самодееца се организира вс€ка година от нас, читалището, това е нашата благодарност към колективите ни, които ни нос€т медали, слава и удовлетворение от добре свършена работа.

ѕо случай празника, какво ще пожелаете на самодейците на Ќ„ УѕросветаФ?

ќт името на читалищното насто€телство на Ќ„ ѕросвета 1925 - ћездра, искам да честит€ празника на всички самодейци, които не пест€т усили€ и раздават себе си докрай, за да € има съхранена нашата малка Ѕългари€, но толкова гол€ма и богата с културно наследство и традиции. ѕринос за това имате и вие, скъпи самодейци! Ѕъдете живи и здрави!
2016-03-01 10:11:32