Встъпителна пресконференция по проект в Бяла Слатина

Встъпителна пресконференция по проект в Бяла Слатина

Встъпителна пресконференция в рамките на проект „Център за независим живот в Община Бяла Слатина“  по ОП„Развитие на човешките ресурси” , съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот”, бе проведена в Бяла Слатина.

Това е  изключително важен и дълго чакан проект за жителите на община Бяла Слатина, поради факта, че е надграждащ проекта, който в момента  се изпълнява от общината- проект „Нови алтернативи“ .

Целта на настоящия проект е осигуряване на условия за пълноценен и независим живот в общността, преодоляване на социалната изолация и предоставянето на здравни и социални услуги на хората в неравностойно положение, подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване. С реализацията му се цели още разрешаване на основния проблем на възрастните хора и на хората с увреждания- ограничени социални контакти и ограничен достъп до обществен живот.

Изпълнението на този проект  ще осигури работа на 46 лица на територията на цялата община, на трудов договор, на позициите личен асистент, домашен помощник и социален асистент. На граждански договори ще бъдат ангажирани пък по един здравен асистент, психолог и рехабилитатор.

Комплексът от услуги които са предвидени по проекта са хранене, текущо почистване, пазаруване, приготвяне на храна, консултиране, психологическа подкрепа, здравни съвети и други консултации за подобряване живота и здравето на целевите групи.

Хората ползващи услугите ще получават  нужната подкрепа в семейна среда,  ще бъде подобрен социалния им статус, ще се повиши  качеството на живот на лицата от целевата група чрез преодоляване на социалната изолация и постигането  на активност у обезкуражените лица.

Не на последно място, проектът  предоставя възможност на лица полагащи грижи за болните си близки, да се върнат на реалния пазар на труда, а вместо тях грижата  да се поеме от квалифицираните доставчици назначени по проекта.

Проектът ще се реализира със 100% безвъзмездна финансова помощ и е на стойност приблизително 494 000 лева.


Коментари2016-02-29 11:31:55