Не приеха бюджета на община Криводол

Не приеха бюджета на община Криводол


Бюджетът за 2016 г. на община Криводол ще бъде приет на нова извънредна сесия на общинския съвет, след като в него бъдат направени промени – до това решение стигна местния парламент на свое редовно заседание в края на миналата седмица.

При дебатите в залата бяха направени предложения за промени, като сред тях най-значимата бе, че в него ще трябва да се намерят още 100 000 лева за увеличения минимален размер на заплатите в общинското предприятие „Социални и комунални дейности”. На сесията бе обсъдена структурата на предприятието. Заместник кметът Дияна Милетиева, която бе вносител на докладната, предложи да бъдат съкратени 6 от общо 24-те човека. Според нея в предприятието има длъжности, които не са достатъчно натоварени. Затягането на финансовата дисциплина на общината бе друг от аргументите й. „Изнесеното от г-жа Милетиева не кореспондира с истината” – категоричен бе директорът на предприятието София Ангелова. Тя припомни, че през цялата 2015 г. работещите в дружеството са били ангажирани с осигуряването и доставката на храна на 390 човека в общината. Тази трапезария работи целогодишно – каза още Ангелова. Против съкращенията се изказаха съветниците Юрий Кацарски и Петър Комитски.  За запазване на числения състав на предприятието бе и председателят на общинския съвет Валентин Кирилов. „През 2015 г. издръжката им е била 326 000 лева, а през тази ще е 423 000 лева. Ще трябва да решите от къде да се вземат тези допълнителни 100 000 лева” – подчерта Дияна Милетиева. В крайна сметка съветниците единодушно решиха да няма съкращения в предприятието.

Отново заплатите, но този път на кметовете на кметства от общината, бяха другата тема, която предизвика разгорещени дебати. Пръв думата поиска кметът на с. Лесура Евгени Димитров. „Колегите ми кметове са на ръба на минималната заплата. Ние работим 24 часа в денонощието, и в събота и неделя. Използваме собствените си коли, когато се наложи. Затова е нашето искане да се увеличат заплатите” – каза той. При предварителни разговори от общинското ръководство са предложили увеличение от по 50 лева. Финансовият анализ обаче е показал, че това е невъзможно. Финансистите заявиха, че за да се вдигнат заплатите на кметовете трябва да се намалят заплатите на работещите в общинската администрация. „Служители с по 20 години трудов стаж сме, а работим за брутна заплата от 500 лева. Някои от колегите не взимат и минималната заплата от 420 лева, след като се приспаднат данъците. Правя предложение на цялата администрация да се вдигне заплатата с по 50 лева. Но ние знаем, че няма откъде. За да ви дадат на вас, трябва да вземат от нас” – заяви Мая Георгиева, старши счетоводител в Общината. Решението, което съветниците взеха, е заплатите на кметовете на кметства да се запазят в размера, определен от общинското ръководство, без към него да се добавя увеличението от 50 лева. На същото заседание бяха гласувани и заплатите на кмета и председателя на общинския съвет – Петър Данчев ще получава 1 280 лева, а Валентин Кирилов – 90 % от основната месечна заплата на кмета.

На заседанието бе обсъдено и разсрочването на кредита към Общинска банка. Вносителят Христо Доков предложи главницата да се изплати в периода от февруари 2016 г. до януари 2017 г. на 12 равни месечни вноски от по 12 000 лева. Останалата сума да бъде внесена до 2024 г. на 90 месечни вноски по 27 496 лева и една последна изравнителна вноска от 27 442 лева. Съветникът Петър Комитски нарече това решение глътка въздух за общината, за да продължи нормално животът в нея. Според опонента му Юрии Кацарски такова решение би довело до поетапно заглъзване на общината. Кметът Петър Данчев бе против подобни твърдения. „Преди 4 години задълженията бяха 8 милиона лева, а сега са 4 милиона лева. Ние вървим към погасяване на дълга” – подчерта той. С гласуване от 7 гласа „против” и 6 гласа „за” решението за разсрочване не бе прието.

Съветниците гласуваха единодушно за изготвянето на подробен устройствен и парцеларен план по искане на Цветко Престойски от с. Краводер. Предприемачът има инвестиционно намерение на своя земя в селото да изгради бензиностанция.

 
2016-02-02 14:40:20