Община Козлодуй вече е с приет бюджет

Община Козлодуй вече е с приет бюджет

 

Финансовата рамка на община Козлодуй за 2016-та година е 17  480 779 лева.

Днес общинските съветниците приеха бюджета с 16 гласа „за” и четири гласа „въздържал се”. Над 2,5 млн. лв. собствени средства са предвидени за капиталови разходи и закупуване на дълготрайни материали активи през годината. В дейности по ремонт, рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура са заложени над 300 000 лева. 

277 605 лева са предвидени за финансиране на читалища, спортни и пенсионерски клубове, както и за осъществяване на дейности по културен, екологичен, младежки, спортен календар и програма „Ботеви дни”. За първа година общината отпуска средства за всички седем регистрирани пенсионерски клубове – общо 12 575 лева. За зимно поддържане и снегопочистване държавата е предвидила само 14 000 лева за община Козлодуй. От местни приходи са отделени 17 000 лева за поемане разходите за погребения на социалнo слаби жители от общинат

Заделени са 80 000 лева за закупуване на графичен апарат за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски”. Първоначално сумата беше заложена за изграждане на кръгово кръстовище в Козлодуй, но след решението на съветниците, парите се разпределиха за техника, за да се прелицензира рентгеновото отделение в болницата.

Нуждата от реформи в сферата на предучилищното образование отново излезе на дневен ред. За всички седем детски градини държавата отпуска 1, 4 млн. лева за възнаграждения. От местните приходи с над 530 000 лева изцяло се финансира материалната издръжка на градините и с още 110 000 лева се дофинансират възнагражденията на педагогическия и непедагогическия персонал. За пръв път тази година са отделени и допълнителни 90 000 лева за неотложни ремонти и закупуване на оборудване в детските градини на община Козлодуй. В началото на март се очаква да се проведе тематична сесия по проблемите на предучилищното образование. Към момента, нагласата е детските градини да преминат на делегирани бюджети от следващата година, за да може ефективно да се управляват дейностите и финансите.  

Кметствата са с леко завишение на бюджетите спрямо миналогодишните. 

Близо 260 000 лева са просрочените задължения на общината. От тях около 120 000 лева са само на кметство Бутан. Приет е график за обслужване на просрочените задължения. 

 

 

 

 
2016-01-28 16:17:24