Съдът остави на поста кмета на Руска бела

Съдът остави на поста кмета на Руска бела

С Определение от 25.01.2016 г., постановено по административно дело № 28/2016 г., Административен съд Враца спря предварителното изпълнение на Решение № 280-МИ от 12.01.2016 г. на ОИК - Мездра, с което предсрочно са прекратени пълномощията на кмета на кметство с. Руска Бела Владимир Пенчев, до окончателното приключване на производството по делото.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд чрез Административен съд Враца в 7 - дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 
2016-01-27 09:52:49