Съветниците в Козлодуй одобриха план-сметката за чистота

Съветниците в Козлодуй одобриха план-сметката за чистота

С 3.5 милиона лева ще се финансират дейностите по поддръжка на чистотата на териториите на община Козлодуй за 2016-та година. Съветниците одобриха днес План-сметката – основния документ, с който работи Общинското предприятие, с уговорката, всяко прехвърляне на разходи по различните видове дейности, да се извършва след одобрение на ОбС. План-сметката се прие, след като преди седмици беше върната за преразглеждане и прецизиране на дейностите и заложените суми. „Радвам се, че имаше възможност за повторен оглед и коментар по отношение на заложените средства, така и Общинското предприятие, и ние като администрация имахме повече време за прецизиране и обсъждане на заложените разходи”, коментира Юрик Мартинов – заместник-кмет.

„Благодаря ви, че гласувахте доверие на общинска администрация и общинското предприятие, а аз се ангажирам като кмет да наложа постоянен контрол върху извършваните дейности и планираните разходи. В тази връзка информирам, че от началото на февруари до края на месеца ще се осъществи проверка на дейностите в предприятието и ви каня като общински съветници да се включите в комисията”, каза по време на сесията и кметът на общината Маринела Николова.

Съветниците решиха, че на следващото заседание ще определят кои от тях ще участват в подготвения екип, който ще анализира дейностите на Общинското предприятие „Комунални дейности”. Цялостен анализ с оглед оптимизиране на разходите ще бъде обсъден на заседание на ОбС през месец април.

Заложено е закупуването на нова и лизингова техника, с която ще се осигури ефективна поддръжка на чистотата на територията на община Козлодуй.

В сайта на общината, в раздел Екология вече са публикуване два графика – единия за сметосъбиране на контейнерите за битови отпадъци, и втори - за почистващи райони и площадки в град Козлодуй.

 

 
2016-01-22 09:53:04