В Мездра стартира читалищен конкурс „Георги Тодоров”

В Мездра стартира читалищен конкурс „Георги Тодоров”


НЧ „Просвета-1925 – Мездра“ за първа година организира общински читалищен конкурс.

Право на участие имат всички жители на Община Мездра, навършили 18 години. 

Конкурсът е анонимен – творбите се подават неподписани, придружени със запечатано пликче, съдържащо личните данни на автора (трите имена, адрес, телефон и e-mail). Неанонимни текстове няма да бъдат разглеждани, информират от общинска админисрация.

Творбите ще се класифицират в следните раздели:

1. Поезия – приема се до 1 (едно) непубликувано стихотворение;

2. Художествена проза – приема се до 1 (един) непубликуван разказ, не по-дълъг от 3 страници;

3. Краезнание – приема се до 1 (един) непубликуван прозаичен текст, не по-дълъг от 3 страници.

Конкурсът стартира на 14.01.2016 г., като приемането на творбите приключва на 05.04.2016 г.

Текстовете ще се предават на Валентина Цекова в НЧ „Просвета-1925 – Мездра” или по пощата, на адреса на Читалището: 

Мездра – 3100

ул.”Просвета” №2 

НЧ „Просвета-1925 – Мездра” 

(за литературния конкурс).

Тържествено отчитане на конкурса ще се състои на 22.04.2016 г.

Награден фонд: И в трите раздела се връчва по една парична награда „Георги Тодоров”.

Всички автори ще получат грамоти за участие в конкурса.

 
2016-01-20 16:20:34