Бизнесът в Криводол иска подготвени кадри

Бизнесът в Криводол иска подготвени кадри

В Регионалния инспекторат по образованието - Враца се проведе среща свързана с дуалното обучение. На срещата присъстваха народният представител Красимир Богданов, кмета на община Криводол Петър Данчев, Галина Евденова - началник на РИО – Враца, Митонка Червеняшка - началник отдел „ИОМД”, собственика на „Мебел“ Криводол Ивайло Тотев и управителя на ПК „Септември“ Васил Илиев.

Галина Евденова представи добрите практики в дуалното обучение в страната, като примерът в тази посока е община Панагюрище.

Представителите на бизнеса заявиха готовността си да участват активно в образователния процес за учене чрез работа, стига образователната система да отговори на техните изисквания. Те са готови да предоставят базата си за ученически практики, за подготовка и наемане на работа на ученици, на които да осигурят бъдеща реализация.

От следващата година в СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Криводол ще бъде разкрита паралелка по дървообработване и кетъринг. С влизането в сила на новия закон за предучилищното и училищното образование, възможността за още една паралелка с професионална подготовка е сериозна и тогава специалностите могат да се разширят с обучението на кадри за търговията, шивашката индустрия, металообработването и др.

Ивайло Тотев, който и в момента работи по програми за ученически практики представи редица организационни проблеми, свързани с наемането на ученици на работа – нормативната база, липсата на адекватен транспорт, мотивацията на учениците за работа. Васил Илиев пък, заяви готовност за безвъзмездно предоставяне на 20 шевни машини за оборудване на шивашка работилница в местното СОУ.

РИО ще проведе нови срещи в Криводол, на които ще разясни ползите от професионалното обучение пред учениците, родителите и представителите на местния бизнес.

От своя страна, народният представител Красимир Богданов, който е член на комисията по образование в парламента, пое ангажимент да внесе всички предложения при предстоящото разглеждане на закона за професионалното образование и определянето на защитените професии в България.


Коментари2016-01-20 10:00:26