Еколози в Мездра подканват гражданите да събират разделно

Еколози в Мездра подканват гражданите да събират разделно

Община Мездра предприема инициативата да намали с 30% такса „смет” на гражданите, които желаят да събират и изхвърлят разделно битовите си отпадъци. С този акт не само ще се осигури по-лесно и качествено събиране на сметта, а и ще доведе до намаляване на разходите по сметоизвозването. Въпреки отлива от минали години, традиционно повече от 200 имота участват в доброто дело.

Разделно ще се събират определени от общината количества хартия или приравнени към нея пластмаса, черни и цветни метали. Заявленията за участие могат да се получават и подават в  „Информационен център” – Мездра, а срокът за подаване е до 29 януари.


Коментари2016-01-08 15:44:58