Ще търсим решения на най-наболелите проблеми в Община Оряхово

Ще търсим решения на най-наболелите проблеми в Община Оряхово

Румяна Декова - председател на ОбС-Оряхово

Румяна Декова е на 46 години. Родена е в Оряхово. Омъжена, с две деца - син на 17 год. и дъщеря на 6 год.

Учи за медицинска сестра в МК "Йорданка Филаретова”- София. През 2000 г. завършва магистратура по специалността "Административен и здравен мениджмънт” във ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий”- Велико Търново.

Работила е основно като медицинска сестра в болницата в Оряхово /преди закриването й/, а в последните години - като мениджър на местния Център "Домашни грижи”.


Г-жо Декова, Вие сте новият председател на Общински съвет - Оряхово. Какво означава това за Вас?

Да бъда Председател на Общински съвет -Оряхово за мен е изключителна чест, но и много голяма отговорност. Благодаря на колегите за гласуваното ми доверие, ще дам всичко от себе си, за да го оправдая!

Какви са очакванията Ви за новия мандат на Общинския съвет?

През този мандат очаквам всички общински съветници, заедно да работим за просперитета и благоденствието на Община Оряхово. Разчитам на по-голям обществен интерес към дейността ни. Не очаквам да ни бъде лесно. Със сигурност ще се налага да взимаме и трудни решения.

Планирате ли някакви промени и в каква насока?

Рано е да планирам промени. На този етап знам, че искам работата ни да бъде на основата на закона, прозрачността, справедливостта и отговорността.

Какви ще бъдат вашите приоритети като председател?

За мен приоритети ще бъдат търсенето на решения на най-наболелите проблеми в Община Оряхово, част от които са: осигуряване на качествена здравна помощ, повишаване на трудовата заетост, задържане на младите хора в града и общината.

Колко партии са представени в Общинския съвет?

В Общински съвет - Оряхово, мандат 2015-2019 година, са представени четири партии - ГЕРБ ; БСП; ВМРО-БНД и ДПС.

Очаквате ли да има разбирателство между тях?

Силно се надявам, че ще има разбирателство между общинските съветници. За да вървим напред, трябва да бъдат загърбени както политическите пристрастия,така и личните интереси. Нека има спорове и дебати, но те да са конструктивни, за да водят след себе си мъдри и правилни решения.

Как виждате развитието на града през следващите 4 години?

Развитие на една община има тогава, когато има стабилност и единство в управлението от страна на Общински съвет и Общинска администрация. Всички ние живеем тук и се сблъскваме ежедневно с проблемите, на които сега ще търсим решения. За целта е нужна по-голяма гражданска активност. Искрено вярвам, че младите хора ще поемат инициативността в свои ръце. Трябва да обединим всичките си сили, знания и енергия, за да може Община Оряхово отново да бъде едно достойно място за живот!

 

 

 
2015-12-18 12:23:08