Община Кнежа сключи първия договор за саниране

Община Кнежа сключи първия договор за саниране

На 9 декември кметът на Община Кнежа Илийчо Лачовски сключи първия договор между Сдружение на собствениците и Община Кнежа за участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Община Кнежа поднови информационната си кампания за популяризиране на програмата, което доведе до висок интерес от гражданите, които живеят  в режим на етажна собственост. През последния месец в общината бе регистрирано още едно сдружение на собствениците, което е учредено с цел кандидатстване за финансиране на дейности по подобряване на енергийните характеристики на сградата. Очаква се до края на декември да бъдат регистрирани още четири сдружения.

Общинска администрация – Кнежа съдейства във всеки един от етапите на подготовка за кандидатстване, както на новоучредените, така и на  сдруженията в процес на учредяване. Амбицията на новото ръководство на Община Кнежа е през 2016 година да бъдат одобрени за финансиране и обновени още шест сгради, които отговарят на изискванията на програмата.


Коментари2015-12-12 09:40:17