Одобриха помощи за 116 пострадали мизийци

Одобриха помощи за 116 пострадали мизийци

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет обърна поглед към пострадалите от наводнението през август 2014 г. жители на община Мизия.

С протокол № 5 от 29.10.2015 г., на основание Постановление № 8 от 16.01.2015 г. на Министерския съвет, комисията одобри разпределението на средствата за възстановителна помощ за общините Варна, Мизия, Берковица и Перник.

В Приложение № 3 към протокола от заседанието поименно са изброени одобрените до сега 116 домакинства от Мизия, които ще получат така дълго очакваните средства. 17 от тях получават възстановителната помощ за премахване на жилищни сгради, а 109- за укрепване на съсипаните си домове. Най-голям размер средства – 9 583 лв. са отпуснати за възстановителна помощ за премахване на жилищна сграда на ул. Васил Воденичарски 10. Най-малка сума – 818 лв. е отпусната за премахване на жилищна сграда на ул. Цар Освободител. Средствата, които са на база данъчна оценка едва ли ще покрият огромните щети, причинени от бедствието, но все пак са глътка въздух за обезверените хора.

Списъкът на Междуведомствената комисия е изложен пред сградата на Общината, за да могат гражданите да се информират за размера на средствата. Очаква се на следващите заседания на комисията да бъдат одобрени още средства за компенсиране на други пострадали граждани.


Коментари2015-11-27 11:05:03