Зам.-кмет по строителство встъпи в длъжност в община Козлодуй

Заместник кмет по строителство встъпи в длъжност в общината

Назначеният инж. Юрик Мартинов е новият заместник-кмет по строителство, устройство на територията, икономически дейности в Община Козлодуй.

Той е строителен инженер „Промишлено и гражданско строителство”. Средното си образование е завършил в техникум по строителство и архитектура в Плевен. Има дългогодишен опит в атомната електроцентрала. Като ръководител сектор е участвал в изграждането на енергийните блокове през 80-те години. Работил е като инвеститор в ДП „Строителство и възстановяване” и като началник на строително поделение в Плевен. В трудовата си кариера е ръководил строителни обекти в Козлодуй, Плевен, Свищов, Тетевен, Луковит, Белене, Ловеч, Троян и др. градове. Има завършени над десет специализирани квалификационни курсове, част от които за вътрешен одит, моделиране и оразмеряване на строителни конструкции, ценообразуване на строително-монтажни работи и др. Има придобита пълна проектантска правоспособност. Владее руски, немски и английски език. Обича спорта, бивш състезател по плуване.

Един от първите ангажименти, които Юрик Мартинов пое към Кмета на общината бе рехабилитация на компрометирана пътна настилка в Козлодуй. За целта заместник-кмета създаде и ръководи работна група, която направи обход по основните пътни артерии в града и до края на ноември месец се очаква най-кризисните участъци да бъдат реновирани.

През седмицата Мартинов участва в приемо-предавателни комисии на етапите от проекта за воден цикъл на Козлодуй. В неговия ресор е и Общинското предприятие „Комунални дейности” и към момента приоритет е подмяна на осветителни тела на уличното осветление в Козлодуй и почистване и извозване на есенната шума.


Коментари2015-11-20 10:49:10