Община Козлодуй се подготвя за зимата

Община Козлодуй се подготвя за зимата

Осем фирми ще спомагат за зимното почистване в община Козлодуй, стана ясно днес, по време на заседание на общинския щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия.

Шест тона сол, сто и двадесет тона смес от пясък и сол са налични в Общинското предприятие „Комунална дейност” – докладва управителят Янко Цветков. Кметът на общината, Маринела Николова ръководи заседанието на щаба, на което присъстваха кметовете на съставните кметства, служители от общинската администрация, както и представители от сферата на сигурността, здравеопазването, ЧЕЗ - “Енергоснабдяване” район Козлодуй, “ВиК” район Козлодуй, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и др.

По време на заседанието бе обърнато особено внимание на готовността на училищата и детските заведения за провеждане на нормален учебен процес през зимния сезон 2015-2016 г., както и на готовността на МБАЛ "Иван Рилски”, ЧЕЗ- Енергоразпределение район Козлодуй. Вече е създадена организация за обмен на информация между оперативните дежурни на общината и тези на Областна администрация Враца и оперативния център на МВР – ОУ ПБЗН Враца. Също така в общинския щаб е създадена и организация за оповестяване на членовете му по всяко време на денонощието. Щабът взе решение ВиК, район Козлодуй, съвместно с Общинското предприятие „Комунални дейности” да почистят отводнителните шахти, а училищата, детските градини и социалните институции да уведомят своевременно за нуждите си от инертни материали за зимата. 

Мерките, които общината взема ежегодно преди началото на зимния сезон за осигуряване на зимното снегопочистване, партньорството със структурите на МВР, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и всички ангажирани с превенцията дейности дават добри резултати и осигуряват безопасност за жителите и непрекъсваемост на икономическите процеси с общината. 

 

 

 

 


Коментари2015-11-19 09:47:08