Община Мездра приключва социален проект

Община Мездра приключва социален проект

В заключителен етап навлезе изпълнението на проекта „По-бързо приготвена храна в Домашен социален патронаж в община Мездра”.

Той се реализира от Община Мездра от началото на месец юли по договор с Министерството на труда и социалната политика (МТСП). По проекта е доставено и монтирано ново оборудване в кухненския блок на домашния патронаж, което включва конвектомат с директна пара за 10 тави, два електрически и един газов котлон, хладилник, два термоказана за готовата храна, професионална месомелачка, картофобелачка и зеленчукорезачка.

С тях вече се приготвя навреме качествена, здравословна и питателна храна за нуждите на Социалния патронаж, Обществената трапезария и Дома за стари хора. Ползватели на тези услуги са над 300 потребителите: социално слаби лица, инвалиди, възрастни хора, лица в трайна невъзможност да се грижат за себе си и други нуждаещи се от социална закрила.

Проектът е на обща стойност 18 528 лв., като оборудването е доставено от бургаската фирма „БИС” ООД, която спечели обществената поръчка, обявена от възложителя. 90% от средствата - 16 675.20 лв., са осигурени от Фонд „Социална закрила” на МТСП, а останалите 10% (1852.80 лв.) са собствен принос на Община Мездра.

Мирослав Гетов

 
2015-11-03 13:50:06