Праисторическа пекарна откриха на крепостта „Калето”

Праисторическа пекарна откриха на крепостта „Калето”

На праисторическа пекарна, датираща от каменно-медната епоха и по-точно от края на V хил. пр. Хр., се натъкна екипът на археолога Георги Ганецовски от Регионален исторически музей - Враца при тазгодишните проучвания на крепостта „Калето” край Мездра.

Основания за това дават както откритите сравнително добре запазени останки от отоплително съоръжение, при което се наблюдават три етапа на използване, така и намерените четири комплекта хромелни камъни за мелене на зърно от лимец и превръщането му в брашно, с което обитателите на древното селище са си приготвяли хляб.

Пекарната кореспондира пряко с разкритите преди време на обекта останки от металургична работилница за производство на изделия от мед, ателие за художествена декорация на керамични съдове и ателие за изработка на костни изделия. Всичко това свидетелства, че в древността „Калето” е било процъфтяващ занаятчийски център.

Любопитство будят също регистрираните три ритуални (обредни) ями, в които археолозите откриха голямо количество керамика, и защитен каменен вал, изграден през ранножелязната епоха (VI-VII в. пр. Хр.), който върви успоредно на крепостната стена от времето на късноримското укрепление.

„Резултатите от поредния археологически сезон показват, е, че приказката на „Калето” продължава”, сподели Ганецовски след приключване на едномесечните разкопки в северозападната част на скалния рид. „Спонтанно възникна идеята: при реализиране на поредния етап от проекта за консервацията и реставрацията на крепостта тези праисторически културни останки да бъдат експонирани. За целта би могло сондажът да се покрие със стъклена повърхност и да се монтира ефективно осветление, така че посетителите да могат да се разхождат  отгоре и да разглеждат находките.”

Сред останалите по-интересни артефакти, намерени при разкопките тази есен, са зооморфна глинена фигурка (изобразяваща най-вероятно говедо), две керамични топки от бойна прашка, фрагмент от заключващ механизъм на капак с вписан соларен знак, гранитен конус, кремъчни стъргалки за обработка на кожа и дървесина, костена шпатула, каменни чукалки, кремъчна пластина и костно-рогова муфа.

Мирослав Гетов  
2015-10-20 12:35:02