Мизия стартира почистването на Скът с европари

Мизия стартира почистването на Скът с европари

На 14 октомври в Община Мизия се състоя начална пресконференция, на която Маргарита Константинова, гл. специалист. „ЕППЕЕ и Екология” представи проект 2014BG16SPO002 „Възстановяване на проводимостта на р. Скът, чрез почистване от наноси в следствие на наводнението в границите на регулация на община Мизия”. В пресконференцията участие взеха представители на медиите, в.и.д. кмета Николай Нековски и служители от Общинска администрация.

Проектът се осъществява с безвъзмездната финансовата помощ на фонд „Солидарност” на Европейския съюз и е на стойност 1 777 213.01 лв., а продължителността за реализацията му е 16 месеца.

След наводнението от август 2014 г. леглото на река Скът е затлачено от огромни количества тиня и наноси и е нарушена проводимостта му. Проектът предвижда почистване на наноси по цялата дължина на реката само в рамките на регулацията на гр. Мизия и с. Крушовица, като интервенцията е разделена на два участъка с дължина съответно 1862,96 м и 940 м. Планираните СМР включват още и възстановяване на съществуващия земен профил на реката.

Община Мизия е обявила открита процедура за избор на изпълнител, а отварянето на офертите ще стане публично от комисия на 19 октомври 2015 г. Проектът е с важен социален и екологичен ефект и затова беше финансиран от фонд „Солидарност”.

Галина ЙОЛКОВА

 

 
2015-10-16 08:20:52