Мездра се присъедини към кампанията „Разруши мълчанието”

Мездра се присъедини към кампанията „Разруши мълчанието”

Работна среща по проект „Разруши мълчанието - кампания за информираност, превенция и защита срещу домашното насилие и насилие, основано на полов признак” се проведе в Заседателната зала на Община Мездра.

Той се реализира от Националната асоциация на общинските служители в България (НАОСБ) в партньорство с норвежката неправителствена организация Norsensus Mediaforum. Териториалният обхват на дейностите по него включва 10 общини - Столична, Мездра, Козлодуй, Гоце Делчев, Неделино, Панагюрище, Плевен, Търговище, Сливен и Стара Загора.

Основната цел на проекта е намаляване на насилието, основано на полов признак, чрез повишаване на информираността и знанието сред жертвите на насилие, уязвимите общности и обществото като цяло, стана ясно от презентацията на Валентин Лазаров, ръководител на проекта и председател на НАОСБ. В рамките на изпълнението му у нас ще бъде внедрен норвежки опит в провеждането на медийни кампании за предотвратяване на насилието в различните му форми.

В работната среща взеха участие представители на Община Мездра, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Детска педагогическа стая при РУ на МВР, Общински център за социални услуги и дейности, Дружество на инвалидите, Бюро по труда, директори на учебни заведения, местни медии. По време на срещата бе сформирана неформална „местна коалиция” от съмишленици и партньори по проекта.

Следващата проява в рамките на кампанията за борба с домашното насилие е информационно-обучителен семинар, който ще се състои на 26 и 27 октомври в София. В началото на следващата година ще бъде организирана кръгла маса по проблема, а през пролетта се предвиждат медийна кампания и заключителна конференция.

Проектът „Разруши мълчанието” е с продължителност 8 месеца, до края на април догодина и се реализира с безвъзмездна финансова помощ по  Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.
2015-10-09 08:51:48