1.7 млн. лв. отиват в Мизия от Европа

1.7 млн. лв. отиват в Мизия от Европа

На 16 септември беше подписан договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на община Мизия във връзка с наводненията от 31 юли 2014 г.

Финансовите средства по проекта възлизат на 1 777 213,01 лв. и са предоставени по линия на Фонд „Солидарност” на ЕС. Проектът предвижда почистване на речното корито на р. Скът, което е затлачено от огромни количества тиня и наноси вследствие на падналите интензивни валежи в периода от 31.07.2014 г. до 02.08.2014 г. на територията на общината. Проектът е с изключително важен социален и екологичен ефект, тъй като състоянието на коритото към момента е неизправно, създаващо опасност от заливане и нови материални щети.

Проектното предложение е един от четирите проекта, одобрени през месец август от Координиращия орган на фонд „Солидарност”- Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“, МРРБ. Проектите са на обща стойност 3 555 594,51 лв., по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност”. Проектите предвиждат възстановяването на обекти от пострадалата публична инфраструктура в общините Мизия, Бяла Слатина, Враца и Мездра, които бяха сериозно засегнати вследствие на наводненията през месец юли 2014 г. Средствата от фонда ще помогнат на пострадалите общини и тяхното население да преодолеят последствията от бедствието в по-кратки срокове.

 

 


Коментари2015-09-17 13:45:35