Приключи проект „Бърза помощ за природата“

Приключи проект „Бърза помощ за природата“

С награждаване на отличилите се участници завършиха дейностите по проекта „Бърза помощ за природата“, който реализира през лятото мездренското читалище „Просвета 1925“.

Програмата се проведе с подкрепата на „Глобални библиотеки” и имаше за цел да формира правилно възпитание на децата към природата на родния край и нейното биоразнообразие. В обучението се включиха  15 възпитаници  от трите основни училища на града.

Основните дейности, в които се включиха децата, бяха обучителни беседи за необходимостта от опазване на природата, изработване на мултимедийни  презентации, четене на енциклопедии, справочници, червената книга и др. Освен семинари учениците взеха участие и в редица практически занимания под ръководството на преподавателите Василка Коловска и Емилия Гарванска.

Еко обучението завърши с награждаване на най–добрите в различните категории за презентация, снимки, сувенири, еко табла и читателски дневници. В същото време бе създадена група от 15 еко патрули, които ще продължат да се грижат за опазване на природата в нашия край.

 
2015-09-11 09:26:27