Заключителна дискусия на Националната асоциация на председателите на общински съвети в България

Заключителна дискусия на Националната асоциация на председателите на общински съвети в България

Заключителна дискусия на тема„Мандат 2011-2015 г. - успешен за издигане ролята на общинските съвети в местното самоуправление в Република България” организира в черноморския курорт Ахелой Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ).

В дискусията взеха участие над 150 председатели на общински съвети, съветници и кметове на общини от цялата страна. Специални гости на форума бяха почетните членове на Асоциацията проф. д-р Иван Захариев, Иван Апостолов и Даниела Русева. Поздравителен адрес до участниците изпрати Националната асоциация на секретарите на общини в Република България (НАСО-РБ).

Председателят на Управителния съвет на НАПОС-РБ Красимира Германова (председател на ОбС - Созопол) очерта основните постижения на Асоциацията през изминалия мандат: превръщането й в уважавана неправителствена организация - партньор на Конгреса на местните и регионални власти в Страсбург, на Парламентарната комисия по регионална политика и местно самоуправление към Народното събрание, както и на множество неправителствени организации, работещи в областта на местното самоуправление; осигуряване на пропорционално представителство на ОбС в ръководните органи на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и на справедливо възнаграждение за дейността на общинските съветници; провеждане на поредица национални конференции и дискусии по съществени въпроси на местното самоуправление и на пътуващи семинари с посещения в световни и европейски институции за запознаване с опита в местното самоуправление в страни от Европейския съюз; подпомагане дейността на ОбС и председатели в тяхната ежедневна работа чрез консултации, становища и юридическа помощ и т. н.

„Смятам, че Асоциацията защити достойно интересите на председателите на ОбС, на общинските съветници и на местните общности, подчерта изпълнителният директор на НАПОС-РБ инж. Делян Дамяновски (председател на ОбС - Мездра). Това, което постигнахме през този мандат, се дължи на Вашата подкрепа и активна работа. Нека предадем този огън на следващите, които ще дойдат след нас, за да продължат да издигат и утвърждават ролята на ОбС като основни органи на местното самоуправление.”

Съдоклади за работата на ОбС в общините Пловдив и Стражица изнесоха техните председатели арх. Илко Николов и Илиян Маринов. Форумът прие Послание от членовете на НАПОС-РБ от мандат 2011-2015 г. до Общинските съвети в Република България през мандат 2015-2019 г. Всички участници в дискусията получиха по един екземпляр от книгата на Владимир Русков „Поморавието и Понишавието сред лъжливите исторически пътепоказатели по Виа Милитарис” от поредицата „Българи и Сърби” на Общобългарската фондация ТАНГРА ТанНакРа, издадена с финансовата подкрепа на НАПОС-РБ.

Мирослав Гетов 


Коментари2015-09-08 14:31:19