Стартира ремонт на уличната мрежа в община Мездра

Стартира ремонт на уличната мрежа в община Мездра

Стартира ремонт на 17 улици в гр. Мездра и в 14 от 27-те съставни села на общината. Строително-монтажните работи включват преасфалтиране на 8 улици: южното платно на ул. „Ал. Стамболийски” (в участъка между Боденска и Кременска рампа) и на ул. „Сливница” (в участъка между ул. „Пирин” и „Ст. Караджа”) в Мездра, ул. „Първи май” в Долна Кремена, ул. „Оборище” в Зверино, ул. „Искър” в Зли дол, ул. „Ангел Грамчев” в Крета, ул. „Йордан Лютибродски” в Люти брод и ул. „Кольо Фичето” в Цаконица.

Реконструкцията на тези подобекти е на обща стойност 168 000 лв. Изпълнител на обществената поръчка е „Пътинженеринг-М” АД - Монтана, уточни Мариета Костенска, гл. специалист „Инвеститорски контрол” в Община Мездра.

По друга обособена позиция на обществената поръчка ще бъде положена бетонова настилка на 9 улици: ул. „Оборище” и „Кокиче” в Боденец, ул. „Дружба” в Брусен, ул. „Г. Марков” в Елисейна, ул. „Рила” в Игнатица, ул. „Роза” в Кален, ул. „Г. Димитров” в Моравица, ул. „Шипка” в Очин дол и ул. „Ст. планина” в Царевец. Ремонтът е на обща стойност около 178 000 лв., а изпълнител на обекта - СД „Гарант-90-Цонев и сие” - Враца.

Междувременно приключи преасфалтирането на 7 участъци от общинската (IV-класна) пътна мрежа в община Мездра: Крапец - Боденец, Върбешница - Боденец, Горна Кремена - Върбешница - границата с община Враца, Мездра - Брусен, Типченица - Липница, Игнатица - махала Габровница и Зверино - Оселна. Те бяха ремонтирани от „Пътинженеринг-М” АД - Монтана за около 360 000 лв., които са заложени в капиталовите разходи на Бюджет 2015.


Коментари2015-08-21 12:35:29