Встъпителна конференция за проект "Заедно за децата"

Встъпителна конференция за проект


На 10 август в Народно читалище „Развитие-1892” – Бяла Слатина на встъпителна конференция бе представен проекта „Заедно за децата”, спечелен от библиотеката пред Фондация „Глобални библиотеки - България”.

Валентина Бобойчева – главен библиотекар в читалището и Наталия Костадинова – председател на Гражданско сдружение „Първи юни” – партньор по проекта, разясниха подробно целите, дейностите и основните резултати от осъществяването на този проект.

Проектът е насочен към бедни многодетни семейства с деца в риск от неглижиране, занемаряване и/или настаняване в институция/услуги от резидентен тип.

Услугата „Училище за родители” ще обхване:

25 семейства от Бяла Слатина, Комарево и  Соколаре, в които се отглеждат 112 деца.

Ще се организират и проведат работни срещи –дискусии, на които ще се обсъдят темите за Училището за родители.

Чрез този проект ще се засилят социалните функции на читалището и читалищната библиотека и ще се разшири ролята й за осъществяване на социални политики на местно ниво.

Целта е да се подобри достъпа до информация на бедни многодетни семейства с деца в риск от занемаряване, неглижиране и/или настаняване в институции и да се повиши обществената чувствителност към състоянието на децата, които живеят в бедност и които са в риск от занемаряване, неглижиране и/или попадане в институция.

Проектът обединява усилията на читалищата в Бяла Слатина, Соколаре и Комарево и сдружение “Първи юни” в работата за подкрепа на деца и семейства!

Ние вярваме, че всяко дете заслужава семейство, дом и щастливо детство!                                                         

Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки - България” в рамките на Конкурс „Библиотеката – център на местната общност” в изпълнение на договор РД-00-249/08.12.2014 с Министерство на културата.

 

Валентина Бобойчева

 

 
2015-08-12 14:26:59