Откриха три обекта в община Кнежа

Откриха три обекта в община Кнежа


Три строителни обекта, изпълнени по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. бяха открити в община Кнежа. В сътрудничество с Местната инициативна група /МИГ/- Кнежа, общината ремонтира спортната зала в Кнежа и църквата в Лазарово, а в Бреница беше открита авто-газоснабдителна станция за пропан-бутан.

Ремонтът на спортната зала е осъществен по депозиран по Мярка 321 проект Основен ремонт и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в спортна зала „Гълъбин Боевски”, гр. Кнежа, община Кнежа”. Целевата група, към която е насочен този проект е широкообхватна. На първо място, това са треньорите, персонала и най-вече голяма група от млади хора в община Кнежа с активен начин на живот – деца и младежи, които членуват с спортните клубове по вдигане на тежести, джудо, карате и джу-джицу, чиито тренировки се провеждат в сградата на спорната зала. От друга страна обръщаме поглед към  подрастващите, които са потенциални спортисти, защото спортните ни клубове не само подготвят младежи за спортни училища и академии, но и всяка година приемат нови членове. Хората с увреждания, които имат желание да развиват своите спортни заложби и способности или просто да спортуват за удоволствие и здраве, също са част от целевата група на проекта.

По Мярка 322 на ПРСР е ремонтът на църквата в с. Лазарово. Проектът „Основен ремонт и обновяване на православен храм „Свети Архангел Михаил”, с. Лазарово, община Кнежа, е депозиран в МИГ Кнежа. Само за няколко месеца е облагороден изцяло дворът на църквата в реалните му граници, направени са две чешми. Подновени са покривът, камбанарията, обновени са стените и вътрешността. Храмът е с ново подово покритие и е климатизиран. Църквата е религиозна ценност. Завършена е през 1869 г., със застроена площ от 208 кв.м.  Православният храм функционира от 1874-та. Предстои освещаването по канон, както и реставриране на иконописите вътре.

Новата авто-газоснабдителна станция за пропан-бутан към съществуващата бензиностанция е направена по Мярка 321 по идея на местния инвеститор Цветан Мишовски. Инсталиран е нов надземен резервоар с обем 5 куб.м. и нова колонка за зареждане на леки автомобили. Реализирането на дейностите по проект „Изграждане на нова авто-газоснабдителна станция за пропан-бутан в с. Бреница, част от територията на МИГ- Кнежа”,  допринасят за подобряване на основните услуги за икономиката и населението в с. Бреница и община Кнежа.

 

 
2015-08-04 10:53:50