Децата в село Враняк се радват на нова площадка

Децата в село Враняк се радват на нова площадка

В Белослатинското село Враняк бе открита още една площадка изградена по проектно предложение, одобрено за финансиране в рамките на Конкурс „Малки граждански проекти за по-уютна среда“, реализиран от община Бяла Слатина за първа година. Средствата за провеждането на конкурса са от общинския бюджет и са в размер на 20 000 лв.

Предложението е на Инициативна група от граждани- „с. Враняк, общ. Бяла Слатина, обл. Враца“, представлявана от Павлинка Пелова Петкова и е с наименование „Детски свят“.

Срокът за изпълнение на предвидените в проекта дейности е 20 дни, а стойността на материалите и оборудването, за която е кандидатствано е в размер на1551 лв., от които са одобрени 1 503,40 лв.

На откриването на обекта присъстваха кметът на общината, инж. Иво Цветков, зам.кметът инж. Тихомир Трифонов, народният представител Красен Кръстев, представители на общинска администрация, жители на селото и деца.

В обръщението си към присъстващите, инж. Цветков благодари на инициативната група и на всички включили се в реализацията на идеята, за проявеното усърдие и отговорно отношение към цялостния процес по подготовка на терена и монтаж на съоръженията с пожеланието  да опазят и поддържат направеното,  за да го ползват и му се радват по- дълго техните деца.

Красен Кръстев също поздрави жителите на селото с новата придобивка.Той изрази свето задоволство от дадената сериозна заявка за подобряване облика на града и селата посредством подобни проекти, които  са важно посланиеи пример как хората, които ги е грижа за случващото се около тях могат да променят средата, в която живеят.


Коментари2015-07-30 14:30:17