Правят сепарация на депото в Оряхово

Правят сепарация на депото в Оряхово

Правят сепарация на депото в Оряхово

На 8 януари в заседателната зала на община Оряхово се проведе Общо събрание на Регионалното сдружение на общините за управление на отпадъците за регион Оряхово.

Събранието протече под председателството на Росен Добрев - кмет на община Оряхово и в присъствието на членовете Румен Маноев - кмет на община Козлодуй, д-р Виолин Крушовенски - кмет на община Мизия, Маргарита Цветкова - секретар на община Хайредин, Иво Цветков -кмет на община Бяла Слатина и Симеон Шарабански - кмет на община Кнежа.

Участие във форума взеха също и Валентин Литов - зам. Областен управител на област Враца, Вергиния Керефейска - Областна администрация област Враца, Христо Христов - директор на дирекция в РИОСВ-Враца, Петър Цветанов - управител на “Грийнпланет” ООД, Ивайло Йотков - еколог “Грийнпланет” ООД, Ивайло Вагенщайн - председател на Общински съвет Оряхово, Ивайло Иванов - зам.-кмет на община Оряхово и Ива Иванова - зам.-кмет на община Оряхово.

По време на събранието бе приет отчет за депонираните отпадъци на територията на РДНО, землище Оряхово, за 2012 г. и бяха обсъдени възможностите за оползотворяване на отпадъците с цел намаляване на количествата постъпващи на РДНО - Оряхово за обезвреждане чрез депониране. Събранието завърши с вземане на принципно решение за сключване на договор с “Гриинпланет” ООД, а излъчената работна група бе упълномощена да извърши действия по уточняване на клаузите по договора с “Гриинпланет” ООД.
2013-07-05 13:33:19