WWF разселва есетри край Лом

WWF разселва есетри край Лом

WWF България започна нова серия от разселвания на есетри в Дунав. На връх Деня на детето и в компанията на ученици от еко клубовете в Лом, направихa първото за тази година пускане на над 20 000 малки чиги. Така започна финалната фаза на проекта за опазване на есетрите, финансиран от ОП„Околна среда“ - „Прилагане на дейности от Националния план за действие за есетровите риби с цел подобряване състоянието и опазване на есетрите в България”.

Рибките се отглеждат в близки до естествените условия в земно-насипни басейни, където се хранят с естествена храна. Така те са възможно най-адаптирани да оцелеят в голямата река. Преди да бъдат пуснати, всяка рибка е маркирана с метална марка с уникален номер, с големина около милиметър. Тези марки ще позволят в бъдеще да бъдат проследени кои чиги са естествено родени в Дунав и кои са пуснати.

„Ние нямаме ресурсите и възможностите на природата, затова възстановителни дейности винаги са трудни, особено когато става дума за живи същества. Много е важно да опазим това, което имаме по начин, който да позволи видовете да се възстановят и самостоятелно. Затова за нас е важно следващият План за действие за есетровите риби да е адекватен към нуждите на тези древни риби“, коментира Веселина Кавръкова, програмен ръководител на WWF България.


Коментари2015-06-03 09:22:36