ББР по-близо до бизнеса във Враца и Монтана

ББР по-близо до бизнеса във Враца и Монтана

Българска банка за развитие (ББР) открива свои представителства в градовете Враца и Монтана. По този начин институцията планира да засили подкрепата си за бизнеса в един от най-слабо развитите региони в страната – Северозападна България. Офисът във Враца отвари врати на ул. „Кръстьо Българията“ 17А, ет. 2, офис 5 и ще се ръководи от Петьо Ангелов. Той има богат опит в банковата сфера, включително и като директор на клонове на големи търговски банки във Враца. В Монтана представителството на банката се намира на ул. „Трети март“ 51, ет. 2 и ще се ръководи от Мирослав Марков.

В регионалните офиси на ББР гражданите могат да получат напълно безплатно консултации във връзка със своя бизнес, както и да се запознаят с кредитните продукти, които институцията и нейните дъщерни дружества предлагат. Това заяви Ангел Геков, изпълнителен директор на ББР, по време на официалното откриване на представителството във Враца. „Експертите на банката ще оказват съдействие и по Националната програма за енергийна ефективност, която работи с много добри темпове“, допълни още Геков.

Основният фокус в дейността на Българска банка за развитие е подкрепата за малките и средни предприятия, както чрез пряко финансиране, така и чрез предоставяне на ресурс през мрежата на търговските банки в страната. Част от Групата ББР е Националният гаранционен фонд, специализиран в издаването на гаранции по заеми за малките и средни предприятия и земеделските производители, както и Микрофинансиращата институция „ДЖОБС“, която предоставя инвестиционни и оборотни кредити за микрофирми и стартиращи компании.

„Ние сме една от малкото институции, която работи с новосъздадени предприятия, които нямат кредитна история“, заяви Костадин Мунев, изпълнителен директор на МФИ „ДЖОБС“. По думите му, водещо условие за отпускането на заеми за стартиращи фирми е наличието на жизнеспособна идея, която да генерира нови работни места.


Коментари2015-04-23 15:34:33