900 лицензионни режима стряскат бизнеса в България

900 лицензионни режима стряскат бизнеса в България

900 лицензионни режима има в момента в България и те затрудняват силно дейността на бизнеса – това стана ясно днес в парламента, когато вицепремиерът Румяна Бъчварова отговори на въпрос, зададен от заместник-председателят на 43-о Народно събрание и депутат от ПГ на БДЦ от област Враца Явор Хайтов.

Хайтов припомни общодостъпни данни, според които един администратор в държавната или общински администрации обслужва трима заети в частния сектор: „По наши данни, заетите в частния сектор са около 1 700 000 души, а в държавната и общинските администрации – около 560 000 души. Струва ми се несправедливо един администратор да обслужва трима в частния сектор!”, заяви от парламентарната трибуна Хайтов. И попита: „Има ли административна реформа и ако „да”, в каква посока се развива тя? Намалява ли администрацията, за да бъде в улеснение на бизнеса? Колко и кои лицензионни режими са отпаднали или се предвижда да отпаднат? На какъв етап е подготовката за въвеждането на т.нар. „електронно правителство”, чиято функция е да намали корупционният натиск върху бизнеса?”

Вицепремиерът Румяна Бъчварова, която отговаря коалиционната политика и държавната администрация припомни, че виждането на правителството „за административната реформа е отразено в „Пътната карта 2015-2020 г.”, която беше приета почти веднага след встъпването ни в длъжност, която след дообработването й, беше приета миналата седмица от ЕК… Виждането ни за административната реформа е свързано с подобряване на функционалността на администрацията и оптимизиране на структурите чрез въвеждане на т.нар. „споделени услуги”, т.е. да модернизираме администрацията, а не да се съсредоточаваме в числеността й… Административната реформа не може да се осъществи без електронното управление, но то е средството, по което ще модернизираме администрацията. Тенденцията е към намаляване на числеността на администрацията и към края на миналия месец приключи процедурата по оптимизиране на работни заплати в отделните министерства. Очакваме значително намаление, чийто размер ще бъде обсъден в края на тази седмица в комитета за административна реформа.”

Румяна Бъчварова призна още: „В момента съществуват около 900 лицензионни режима. Още през 2012 година има приет план за намаляване на регулаторната тежест върху бизнеса, който съдържа 245 мерки”.

Явор Хайтов репликира този отговор: „900 лицензионни режима звучи стряскащо! Надявам се, че обещанието Ви, дадено в пленарна зала – по отношение на облекчаване на бизнеса, ще доведе до желания от всички ни ефект.


Коментари2015-03-04 14:48:44