Мария Габриел инициира писмена декларация за учредяване на Европейска година за борба с насилието над жени

Мария Габриел инициира писмена декларация за учредяване на Европейска година за борба с насилието над жени


 Ръководителят на българската делегация в ЕНП и зам.-председател на Групата на ЕНП в Европейския парламент Мария Габриел внася днес писмена декларация заедно с други 14 евродепутати от различни политически групи за учредяване на Европейска година за борба с насилието над жени.

Предложението на европейските парламентаристи до Европейската комисия е за такава да бъде обявена следващата 2016-та година.

„Насилието над жени е сериозен проблем в ЕС, в който всяка трета жена е жертва на сексуално и/или физическо насилие. Насилието над жени обхваща престъпления, които засягат в непропорционално по-голяма степен жени, като например сексуално нападение, сексуален тормоз, изнасилване, преследване и домашно насилие, и представлява нарушение на основните права на жените по отношение на достойнството, равенството и достъпа до правосъдие. Насилието над жени е основна пречка пред равенството между половете и е едно от най-широко разпространените нарушения на правата на човека, което не познава географски, финансови, културни или социални бариери”, мотивират се в предложената декларация нейните вносители.

Декларацията ще бъде отворена за подписване от останалите членове на Европейския парламент три месеца - от 9 февруари до 9 май. Тя трябва да бъде подкрепена от най-малко половината членове на Европейския парламент.

„Насилието над жените е едно от предизвикателствата, на което не спираме да търсим ефективен отговор на европейско ниво. ЕС направи защитата на жените от насилие основен елемент от стратегията на Съюза за правата на човека и е начело на усилията в тази посока, но все още сме далеч от желаните резултати. В борбата за отстояване правата на жените имаме нужда от активната подкрепа и на мъжете. Надявам се декларацията да бъде подписана от максимален брой колеги в Европейския парламент, за да може чрез обявяването на 2016-та година за Европейска година за борба с насилието над жените да повишим информираността ичувствителността на обществото по този проблем, да насърчим промяната на социалните норми и нагласи”, коментира Мария Габриел.

 

 

 

 

 

 
2015-02-09 16:49:35