Среща на областните управители от Северозападен район

Среща на областните управители от Северозападен район

На инициираната среща от Областен управител на Враца инж. Венцислав Василев присъстваха  всички областни управители на Областите от Северозападен район –Видин, Монтана, Ловеч, Плевен, представители на Администрацията на Министерски съвет и представител на екипа на СУ “Климент Охридски“, на който е възложени да изготви Междусекторната интегрирана стратегия за териториално развитие. Бяха обсъдени въпросите за координационен съвет на областно ниво за съдействие и координиране на действията по изготвянето. Секторите, в които се предвижда да се използват Интегрираните териториални инвестиции са основно икономика, земеделие и туризъм.


Коментари2013-10-31 16:55:18