Приключиха ремонтите на над 40 улици

По над 40 улици във Враца приключи текущият ремонт, като са обхванати почти всички части на града.

Сред тези пътни настилки има такива, които не са ремонтирани през последните 20 години, каквато е улица „Никола Вапцаров”. С асфалтова смес са покрити над 13 600 кв. м. площ. Извършеният ремонт е за 505 823 лв., което е 84 % от предвидените средства. В момента екипите работят по бул. „Васил Кънчов” и ул. „Ангел Кънчев”. Над 263 000 лв. са заделени за ремонт на общинската пътна мрежа. Към момента са изпълнени ремонтни дейности за 185 000 лева и са положени над 6 500 кв. м. настилка. За ремонт на общинската пътна мрежа в бюджета са заделени 263 000 лв. Ремонтите на уличната и общинската пътна мрежа продължават.

 
2013-10-09 17:46:29