Представиха нови технологии в обучението

Представиха нови технологии в обучението


Презентация на тема „Нови информационно-комуникационни технологии за обучение” се проведе на 18 юни в конферентната зала на Дома на науката и техниката-Враца.

В презентацията бе представена Националната програма „Информационни и комуникационни технологии в училище” към МОМН.

Управителят на Лидер ПИ СИ ООД-Враца, инж. Михаил Михайлов представи нова технология, чиито цели са във всички училища да бъдат обновени и заменени компютърните станции със съвременни терминални решения. Предимствата на тази технология са, че е пригодена към учебния процес, с нея се намаляват текущите разходи за електроенергия, по-лесни са за управление и имат по-голяма дълготрайност във времето. На по-достъпен език, тази система позволява на много потребители да работят с един единствен компютър, към който са свързани мониторите. 

Подобна система вече съществува в СОУ „Васил Кънчов”-Враца, ПМГ „Акад. Иван Ценов”-Враца, както и в някои училища в Бяла Слатина, Селановци и Мездра.

 

 

 
2013-06-21 10:26:04