Монтанското село Славотин със своя история

Монтанското село Славотин със своя история

В края на 2020 г. от печат излезе книгата „Село Славотин – минало и съвремие“ на дългогодишната библиотекарка на читалище “Просвета 1928“  Катинка Костова. Тя е единственият професионален библиотекар за целия период на съществуване на културната институция. Посветила е труда си на 500-годишнината от създаването на село Славотин

Село Славотин се нареди сред половината селища на област Монтана, които имат издадена селищна монография. Тя няма претенции за изчерпателност, което е уточнено от авторката в предговора на книгата.„Политическите превратности на времето не бяха обект на моето проучване и не присъстват в книгата.“ – уточнява в уводните си думи тя.

Катинка Костова ясно осъзнава, че нейната творба е резултат от усилията и съдействието на десетки славотинчани и не пропуска с благодарност да отбележи това. Заразени от нейния ентусиазъм, двамата спонсори със славотински корени, които не живеят в селото, с огромно желание се наредиха сред най-големите дарители на село Славотин и неговата история вече е факт. Авторката се е постарала да покаже приноса на предците и днешните славотинчани за просперитета на селото.

Прелиствайки страниците на „Село Славотин – минало и съвремие“, взискателните читатели, в чиито жили тече славотинска кръв, не могат да не изпитат гордост от делата и постиженията на предишните поколения. Те са и хайдути, и участници във войните за национално освобождение и суверинитет, в небивалото строителство, в борбата за разцвет на просветата и културата на селото и страната. Историята на село Славотин неизбежно е част от историята на България и това ясно е подчертано от Катинка Костова.

Научният апарат в края на книгата показва, че са използвани 114 източника на информация. Като прибавим и стотината снимки с подробните обяснения, става повече от очевиден приносният характер на разглеждания труд. Той е резултат на дългогодишно теренно изследване, събиране и популяризиране на фолклора на селото. Публикувани са десетки народни песни, броилки и приказки, обичаи, легенди и предания. Никак не е случайно, че читалищните формации носят златни и сребърни медали от националните прегледи на народното творчество в Копривщица. Човекът, който ги открива, репетира и организира, е Катинка Костова. Солидната й методическа подготовка персонално е оценена с национални награди, които са представени в края на книгата и в биографичната справка на авторката.

Един от сериозните приноси на книгата са страниците, посветени на занаятчиите, търговците и на духовите музики на селото. Направено е пълно родословно дърво на фамилията, която е довела до последното преместване на село Славотин на днешното му място.

Като във всяка история и тук любознателните читатели могат да намерят информация за названията на местности, фамилии, духовници, кметове, учители и възпитаници на училището. Показани са етапите в развитието на образованието и местната църква, както и строителството и ремонтите на техните сгради. Много може да се научи за ролята на кооперацията, за здравеопазването и за инфраструктурата на селото – пътища, мостове, съобщения.

Представено е културното развитие на селото чрез читалищната дейност – кино, театър, певческо, музикално и танцово изкуство, библиотечно дело и спорт. Отделено е внимание на местните носии и оброци.

„Село Славотин – минало и съвремие“ е вече радостен факт. Когато разглеждат книгата, претенциозните читатели трябва да си дават сметка и за огромните усилия на много хора, свързани с издаването на монографията, които не са уточнявани. Важното е, че вече е налице сериозен представителен опит за нареждане на село Славотин в редиците на селищата със своя публична физиономия.

Стефан СТЕФАНОВ, председател на Дружеството на краеведите в Монтана
2021-01-24 19:23:38