Познати играчи искат да доставят зеленчуците на община Враца

Познати играчи искат да доставят зеленчуците на община Враца

Две фирми искат да доставят пресни, преработени и консервирани плодове и зеленчуци за нуждите на врачанското предприятие „Социални дейности”, детските и социални заведения. Двете фирми подали оферти са „Камба 2000“ЕООД и „Ив и сие 2010“ EООД. Офертите им вече са отворени от комисия към Община Враца. Предстои да бъде обявено класирането. Прогнозната стойност на обявената обществена поръчка е за близо милион и седемстотин и петдесет хиляди с ДДС.

Пресните, преработените, консервираните плодове и зеленчуци са за шест стола, детските градини и яслите, както и за дома в Три кладенци. Търсените доставчици са за срок от три година. В течение на 12 месеца е планувано да бъдат доставени над 30 т ябълки, над 10 т портокали, над 5 т мандарини. Планувани са доставки на киви, лимони и различни сезонни плодове.

За нуждите на столовете, между които и училищни и кухните в градините, яслите, градините и в дома в Три кладенци в течение на година ще бъдат доставени и над 47 тона картофи, над 20 тона домати, над 14 тона моркови. Заложени са доставки и на консервирани зеленчуци. Не е за учудване, че за поръчката отново кандидатстват познати играчи- приближената до Ангел Симеонов Камба и управляваната от Данаил Петков „Ив и сие“, която доставя и закуски на много училища.
2021-01-18 07:57:56