«аместник-министър посети —” "’ристо Ѕотев" и община  озлодуй /—Ќ»ћ »/

ћаринела Ќиколова посрещна заместник-министъра на образованието и науката “ан€ ћихайлова /—Ќ»ћ »/

ѕо повод 173-тата годишнина от рождението на ’ристо Ѕотев зам.-министърът на образованието “ан€ ћихайлова посети община  озлодуй. “€ започна сво€та визита от —” „’ристо Ѕотев“, гр.  озлодуй, където бе посрещната от зам.-кмета √инка »ванова и директора му ¬ерка ѕеткова. ”чениците и техните учители б€ха подготвили кратка програма със стихове и цитати от Ѕотев. Ѕ€ха поднесени венци и цвет€ на паметника на велики€ българин, в двора на училището. ”чениците от вторите класове изнесоха пред гостите открит урок под формата на телевизионно предаване, посветено на патрона на училището. „”чете се прилежно, слушайте своите учители и нека делото на Ѕотев ви вдъхнов€ва“, каза в обръщението си към малките ученици зам.-министърът. ѕосещението на г-жа ћихайлова продължи в ќбщина  озлодуй.  метът ћаринела Ќиколова и зам.-кметът √еорги  ирков посрещнаха официалните гости. ѕо време на работната среща началникът на –”ќ – ¬раца √алина ≈вденова сподели, че кметът на общината се отнас€ изключително отговорно и предприема необходимите своевременни мерки и действи€ в подкрепа на образованието. Ќачалникът на –”ќ подчерта успешната дейност на кмета при координаци€та между образователните институции и –егионалното управление на образованието – ¬раца. «ам.-министърът отбел€за, че при сегашното ръководство на община  озлодуй е осъществен активен диалог между институциите, благодарение на който специалностите в ѕ√я≈ „»гор  урчатов“, гр.  озлодуй, не само са се запазили, но и са се разширили, съобразно потребностите на бизнеса в района. —тана дума и за възможността за откриване на нова специалност, свързана с електромобилността. ћаринела Ќиколова подчерта, че е изключително горда, че е възвърнат авторитета на професионалната гимнази€ в града и че това се е случило благодарение на партньорството между ќбщина  озлодуй, ј≈÷ „ озлодуй“ и ћќЌ.  метът сподели бъдещи планове, свързани с пром€на собствеността на част от материалната база на гимнази€та, а именно – преобразуване на столовата на учебното заведение в общинска такава, ко€то да осигури храненето на учениците и студентите от  олежа по енергетика и електроника към “” – —офи€. √алина ≈вденова взе отношение относно качеството на образованието в общината, като отбел€за, че подготовката на учениците е на много високо ниво, доказателство за което са високите резултати на държавните зрелостни изпити. –ъководството на общината запозна зам.-министъра със социалната политика на общината в подкрепа на младите хора. «ам.-кметът разказа за добрата практика в помощ на студенти, обучаващи се в направлени€та „ћедицина“ и „ѕедагогика“, които получават ежемесечно финансово подпомагане за периода на т€хното обучение. √инка »ванова допълни, че с цел задържане на младите хора, в ќбщината работ€т млади специалисти по Ќационална програма „—тарт в кариерата“.  метът ћаринела Ќиколова сподели и други добри практики, насочени към младите хора. ≈дна от т€х е финансово подпомагане в размер на 600 лв. на млади семейства при вс€ко новородено/осиновено дете, като за 2020 г. ќбщината е изплатила сумата от 90 000 лв. ƒруго ново начинание е подписването на споразумение между ќбщината и “ехнически университет – √аброво, за партньорство в сферата на висшето образование. √-жа Ќиколова изказа сво€та благодарност и признателност към ћќЌ за възможността за реализиране на такъв гол€м проект (на стойност 1 млн. лева), какъвто е изграждане на физкултурен салон в —” „—в.св.  ирил и ћетодий“, гр.  озлодуй. Ѕлагодарение на целевите средства от правителството, в размер на 150 000 лв., в ќ” „’ристо Ѕотев”, с. √ложене, е извършен ремонт на парна инсталаци€, кухн€ и стол, покрив, помещение за отдих и спорт. „рез ћинистерството са осигурени и целеви средства в размер на 200 000 лв. за ремонт на покрив и на помещени€ за отдих на учениците в —” „—в. св.  ирил и ћетодий”, с. Ѕутан. „¬инаги сте добре дошли в нашата община“, каза в заключение кметът ћаринела Ќиколова. «ам.-министърът “ан€ ћихайлова благодари за топлото посрещане и за€ви, че е изключително впечатлена от отговорното отношение на ќбщина  озлодуй към образованието.


сн.1
сн.2
сн.3
сн.4
сн.5
сн.6


2021-01-07 07:56:49