Берковица привлече над 9.4 млн. лв. по проекти за година

Берковица привлече над 9.4 млн. лв. по проекти за година

За една година от Община Берковица са привлечени инвестиции чрез проекти и програми на стойност 9 443 765,71 лв.

Подадени са проектни предложения по програми, финансирани изцяло или отчасти със средства на Европейския съюз и националния бюджет в периода на стойност 10 045 974,63 лева, като от тях одобрените за финансиране са на стойност 9 443 765,71 лв.

В горепосочения период бяха изготвени инвестиционни технически проекти, с издадени разрешения за строеж, на стойност 2 806 318,83 лв., за които през идната 2021 г. ще се търси финансиране по различните оперативни програми.

Община Берковица е в процедура за безвъзмездно прехвърляне на 18 имота- частна държавна собственост, в общинска собственост, с цел изграждане на ски писта.

И през настъпващата 2021 година Община Берковица ще продължава да работи по основния си приоритет –  да превърне Берковица в притегателен център за инвестиции, които да утвърдят града като населено място, допринасящо за икономическия и социален напредък на региона и страната ни, да превърнат Берковица в още по-красиво и по-привлекателно място за живеене.
2021-01-02 12:37:05