Публично обсъдиха общински дълг за проекти и микробуси в Козлодуй

Публично обсъдиха общински дълг за проекти и микробуси в Козлодуй

В заседателната зала в сградата на Община Козлодуй се проведе публично обсъждане за намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Козлодуй. Публичното обсъждане беше ръководено от кмета Маринела Николова. В дебатите се включиха всички присъстващи. Марина Славчева, зам.-директор на ОбП „Комунална дейност“ съобщи, че за изминалата година в общинска администрация са постъпили 105 броя заявления за извършване на услуга за превоз. Съветникът Ангел Лалюв посочи целесъобразността от придобиването на микробусите, свързана с дейността на пенсионерските клубове, социалните услуги и читалищата. „Уважаеми госпожи и господа, кметовете на населените места имат нужда от служебни автомобили, за да могат във всеки момент, особено при влошени зимни условия, да достигат до всички точки в селата и в общината.“, каза кметът Маринела Николова. Другите два автомобила са за Общинско предприятие „Комунална дейност“ и за дейности, свързани с изпълнението на Общинския план за защита при бедствия. В хода на обсъждането мнения изразиха и гражданите Александър Георгиев и Димитър Георгиев. Г-жа Емилия Василева и в двете си становища бе посочила, че нейните въпроси и предложения са свързани пряко с интересите на местната общност. Главният юрисконсулт отправи благодарност към активните граждани за участието им в публичното обсъждане. Останалата част от дълга ще бъде използвана за съфинансиране на три проекта: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Ломска“ в гр. Козлодуй“, „Благоустрояване на пространството, източно от читалище „Христо Ботев, гр. Козлодуй“, и обновяване на парк в централната част на с. Гложене“, „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителната система и съоръжения в с. Хърлец“. И трите проекта са с осигурено финансиране по програми, като първите два са по договори с ДФ „Земеделие“. „Всичко, което правим с моя екип, е за подобряване на живота на гражданите в общината. Пандемията затрудни както нас, така и всички общини в страната, но работата по реализация на проектите продължава.“ В заключение кметът на община Козлодуй благодари на всички присъстващи за ползотворното обсъждане.

 
2020-10-08 13:02:39