Експерт разяснява подробности за свободния пазар на електроенергия за фирмите

Експерт разяснява подробности за свободния пазар на електроенергия за фирмите

От няколко месеца в обществеността усилено се коментира промяната в Закона за енергетиката, с която считано от 1 октомври всички фирми, които потребяват електрическа енергия, трябва да преминат към свободния пазар. По-големите търговци в бранша провеждат разяснителни кампании, чрез които обясняват на потребителите какво им предстои и какво следва да предприемат. От тях се открояват няколко по-големи компании, които са по-активни в разясненията.

Накратко, до 30 юни всички стопански потребители на електрическа енергия трябва да подпишат договор с фирма, която е лицензиран и активен търговец на електрическа енергия и да спрат да плащат висока цена за електрическа енергия към местното ЕРП. За сметка на това потребителите не „късат“ официално взаимоотношенията си с електроразпределителните дружества, защото точно те са задължени и ще продължават да отговарят за качеството на електроразпределителната мрежа, за авариите и плановите мрежови ремонти. Ако потребителите имат  технически проблем със захранването, следва да се обърнат към тях.

„Преди да направите избор на фирма, с която да сключите договор за покупко-продажба на електрическа енергия, е важно да проучите репутацията, опита и финансовата стабилност на конкретната компания.“ – съветва Павлин Павлов, мениджър „Клиенти“ в един от наложените търговци на електрическа енергия „Гранд Енерджи Дистрибюшън“.

 Г-н Павлов посочва, че за да получат оферта, стопанските потребители трябва да предоставят информация за потреблението им на електрическа енергия. На база профила на конкретния потребител, търговецът изготвя индивидуална оферта, съобразена с профила на неговото потребление, възможностите и условията, които е поставил предварително.

  „В момента в който изберете „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ за Вашия търговец на електрическа енергия, след сключването на договор за покупко-продажба, ние поемаме всички административни дейности по прехвърлянето. Съветвам потребителите внимателно да четат договорите и да изискват информация по всяка една клауза, по която имат въпроси.“ – заяви Павлин Павлов.

 

            Потребителите, които не са избрали търговец на електрическа енергия след 1 октомври, ще заплащат потребената електрическа енергия по служебно определени цени до 30 юни 2021 година. Стопанските потребители имат период от 9 месеца да преминат на свободния пазар. Ако след средата на следващата година все още има стопански потребители, които не са преминали на регулирания пазар, то от 1 юли 2021 г. служебно ще преминат към доставчика от последна инстанция към тяхното електроснабдително дружество. Това е електроснабдителното дружество, с което ЧЕЗ, ЕВН или Енерго Про имат сключен договор да ги „поеме“ в случай, че на свободния пазар клиентът остане без доставчик или настъпят обстоятелства, поради които настоящият им търговец не е в състояние да продължи да им продава електрическа енергия.

 

            „В тези случаи потребителите трябва да имат предвид, че цената, по която ще заплащат електрическата енергия ще е силно завишена, което от финансова гледна точка не е в техен интерес.“ – предупреждава Павлин Павлов от „Гранд Енерджи Дистрибюшън“.

 
2020-09-10 13:58:44