Сериозен интерес към договорите "Равни вноски" демонстрират жителите на Враца

Сериозен интерес към договорите

Все повече жители на Враца споделят, че са доволни от предоставената им възможност от страна на Топлофикация да заплащат потребената от тях енергия на равни вноски.

„Откакто обявихме подписването на договорите „Равни вноски“ за предстоящия отоплителен сезон, отчитаме сериозен ръст на абонатите, избрали този метод на фактуриране. Искам да подканя всички наши настоящи и бъдещи клиенти, които все още не са подписали договор, а имат намерение, да сторят това. Крайният срок за подписване на новите договори е 31.07.2020г. Основно предимство на „Равни вноски“ е осигуряването на лесна прогнозируемост на месечните разходи. Разликата между тях и стандартното фактуриране е най-вече в равномерното натоварване на месечния бюджет. При подписването на договор „Равни вноски“ отпадат високите сметки за отопление през най-студените месеци.“ – обясни изпълнителният директор на Топлофикация Враца инж. Радослав Михайлов.

Директорът прикани всички абонати да се обръщат към дружеството, когато имат въпроси и казуси, за да получат информация от първа ръка. Инж. Михайлов обърна внимание, че фактурите, които получават абонатите съдържат информация с контакти на дружеството, вкл. Национален номер, имейл и интернет сайт.

 „За нас абонатите са най-добрият коректив как вършим работата си. Опитваме се да подобряваме непрекъснато нашата дейност във всяко конкретно отношение. Използвам разговора с Вас да приканя абонатите на Топлофикация Враца, които получават фактури на хартия, да заявят електронна фактура. Нека всички изпълняваме своя дълг към опазване на природата във всяко наше действие!“ – обърна се към врачани инж. Михайлов.

 

          От години „Топлофикация Враца” ЕАД  предлага подписване на специален договор „Равни вноски“. Схемата при него е общата сума на  годишното потребление от предходната година да се раздели на 12 равни вноски. В края на периода се прави отчет на потреблението, на чиято база се вижда реално изконсумираната енергия за 12 месеца и се изготвя изравнителна сметка. Възможно е потребената енергия за изтичащия период да е по-малка от тази в предходния, на чиято база е пресметната сумата на равните вноски. В този случай на абоната трябва да му бъдат възстановени пари, което най-често се случва чрез приспадане от бъдещи задължения. Другата възможна опция е потребената енергия за изтичащия период да е по-голяма от тази в предходния, от която е пресметната сумата на равната вноска. При този случай абонатът се налага да заплати разликата.

 

         

 

 
2020-07-31 12:09:22